HAMMERSHUS BORGRUIN. BORNHOLM

Den danske krone opgav Hammershus som fæstning i 1743 og lod borgen forfalde. Hammershus havde mistet sin betydning som værn mod fjenden. Hammershus havde vist sig nem at beskyde med kanoner, og borgen kunne ikke længere beskytte Bornholm.

Der blev indgået kontrakter om nedrivningen af borgen, som nu blev brugt som stenbrud. I alt blev 50.000 sten blev fjernet fra Hammershus. Derfor findes der mange bygninger på Bornholm, hvor stenene kommer fra Hammershus.

Blandt de bygninger, hvorfra stenene kommer fra Hammershus, er Hovedvagten i Rønne. Bygningen blev opført som vagt- og arresthus i 1743-1744 som led i en ny plan om at gøre Rønne til fæstningsby, men projektet kom ikke længere end til Hovedvagten. I mange år var Hovedvagten den eneste grundmurede bygning i Rønne. En del af Christiansø-fæstningen er også bygget af sten fra Hammershus.

Nedbrydningen af Hammershus blev først stoppet i 1814 af kommandant P.M. Hoffmann.

I 1822 blev borgen fredet.Hammershus er i dag et af Nordeuropas største borg-anlæg.

I marts 2018 åbnede Hammershus Besøgscenter. Besøgscenteret er bygget, så det føjer sig ind i landskabet cirka 200 m øst for Hammershus og er adskilt fra borgen af en kløft. Fra besøgscenteret kan man se Hammershus i et helt nyt perspektiv med en helt fantastisk panoramaudsigt fra bygningens store vinduer.

 

*kilder : Hammershus besøgscenter, Bornholmske samlinger og wikipedia